menu

Kosten en zorgverzekering

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 zijn de vrije tarieven in de mondzorg afgeschaft en wordt in de mondzorg een door de NZA vastgestelde tariefbeschikking gehanteerd. Deze tariefbeschikking geldt voor alle in de tandheelkunde werkzame medewerkers (tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten). Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (www.mondhygienisten.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

Nota en vergoeding door verzekeraars

De nota van de behandeling krijgt u direct na de behandeling. Deze nota kunt u voldoen door middel van de in de praktijk aanwezige pinautomaat.

De praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Of u voor vergoeding in aanmerking komt en onder welke voorwaarden de zorg van de mondhygiënist wordt vergoed dient u zelf te informeren bij uw zorgverzekering.

Bij een gemaakte afspraak reserveer ik tijd voor u. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.